Obraz olejny na Bamyan w Afganistanie sprzed malarstwa europejskiego oleju